BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, October 28, 2009

Lukisan Berdasarkan Panduan

Lukisan Berpandukan Gambar Realiti

Tuesday, October 27, 2009

Proses Penghasilan Lukisan

Proses Penghasilan Lukisan

1. Meneliti secara keseluruhan benda atau imej.
2. Melihat kedudukan imej yang yang hendak dilukis mengikut aras mata.
3. Melakar rupa asas benda atau imej yang hendak dilukis.
4. Meneliti arah cahaya untuk menampakkan unsur ruang pada subjek yang dikehendaki
serta memahami jarak sesuatu benda yang wujud dalam ruang perspektif
5. Mengaplikasikan unsur seni reka seperti jalinan, bentuk dan tona warna serta
prinsip seni reka seperti keseimbangan, penegasan, kesatuan, dan harmoni.

Kualiti Garisan


Kualiti Garisan

Kualiti garisan merujuk kepada setiap sifat garisan yang dihasilkan semasa melukis. Pelukis akan menentukan setiap garisan yang akan dibuat sama ada garisan tegas tanpa banyak variasi, variasi dalam pemberatan seperti pada lukisan kontour, garisan berulang-ulang (semacam pergerakan/ritma)-pergerakan fizikal.

Jelasnya kualiti garisan tidak menggambarkan tenaga gestural yang terhasil dari strok pensel (kekuatan tekanan yang diberi) atau arang atau medium yang lain semasa melukis. Garisan yang dihasilkan melalui lukisan menjadikan kualiti ini sebagai faktor penting dalam menentukan karektor ekspresif kepada imej terutamanya dalam lukisan kontour dan hatching.

Elemen Dalam Seni Visual


Kadar Banding

Kadarbanding
Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagian-bahagian tubuh individu atau objek. Di dalam karya seni visual, perhubungan bahagian-bahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi. Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan.Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama, Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala, badan, tangan dan kaki.

Pergerakan
Tatkala memerhatikan karya seni visual, kita seperti membuat satu pengembaraan. Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan menmperolehi maklumat. Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama. Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik.

Ekonomi
Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting. Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting, menghapuskan penerangan detail, dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan.
Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’. Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting, berdasarkan stail ekspresi artis. Ekonomi dapat dilihat di dalam stail seni kontemparari seperti karya Pablo Picasso di bawah.

Harmoni
Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar. Pengulangan elemen seperti warna, jalinan, nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud. Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang. Harmoni adalah kandungan kesatuan.
Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama.Konsep motif hampir berkaitan dengan corak. Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan, ia dirujuk sebagai satu motif. Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama.


Kepelbagaian
Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni. Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni. Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati. Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar. Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian.Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan; beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit. Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual. Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.

Imbangan
Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas, tepi dan bawah. Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut. Contohnya, bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang, memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang, Tiada tindakan berlaku oleh graviti.Artis menyeimbangkan keadaan mendatar, menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi. Berbagai faktor seperti posisi, saiz, kadar, sifat, dan arah yang digabungkan dalam elemen, menghasilkan imbangan di dalam karya seni. Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar, karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan.
Studio Lukisan

Studio Seni Lukis

Seni Lukis adalah seni menyusun pigmen di atas bidang (kanvas, kertas, kayu, tembok, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan efek-efek : a) representasi obyek atau pemandangan, baik melalui alam maupun imajinasi, b) komposisi tekstur, garis, raut dan warna , c) bentuk dengan makna simbolik, d) kecenderungan abstrak melalui alam atau pengalaman manusia.
Dari 1983, Studio Seni Lukis menerapkan pendekatan pengajaran yang secara konseptual menampung kecenderungan utama penciptaan seni. Kecenderungan utama itu terdiri dari 4 konsep, yaitu mimesis-behavioris, formalisme-gestalt, simbolis-kognitif dan ekspresif-psikoanalisis. Pendekatan mimesis-behavioris diasumsikan sudah diberikan di TPB dalam kuliah-kuliah menggambar, oleh karena itu, tiga konsep lainnya yang dijadikan inti konsep pendidikan.

Penguasaan ketiga prinsip utama diberikan ditahap pengenalan pada kuliah kerja studio 211 dan 212 prinsip formalisme dikenalkan pada semester pertama, sedang prinsip simbolisme dan ekspresivisme di semester ke dua. Dalam hal ini, mahasiswa diasumsikan sebagai wadah yang masih kosong, sehingga perlu dikenalkan dengan tiga prinsip utama penciptaan seni. Dalam formalisme mahasiswa secara intensif mengenal bahasa rupa yang murni lewat garis, warna, raut dan tekstur dalam susunan lukisan yang bermakna . Dalam simbolisme, mahasiswa mencipta lukisan melalui pengorganisasian citra dan bahasa semantik. Melalui pendekatan ekspresivisme, mahasiswa mengenal cara pengungkapan dorongan emosi secara spontan dan intensif. Sebagai pengenalan, pola pembelajaran ditahap ini bersifat instruksional, meskipun dalam hal ini masih terdapat ruang pengembangan ide pribadi yang cukup luas.
Tahap berikut, pada kerja studio SM 311 dan SM 312, mahasiswa memasuki memasuki tahap pencarian atau penjelajahan (eksplorasi) . Disini, mahasiswa diberi kebebasan yang luas untuk mencari gaya, medium dan teknik yang sesuai dengan dirinya, seorang mahasiswa bisa memilih salah satu dari ke tiga prinsip yang ia pelajari pada tahap pengenalan, atau melakukan kombinasi antara dua atau tiga pendekatan. Mereka juga bebas memilih medium teknik, bahkan tidak jarang mahasiswa melakukan eksplorasi ke arah kolase atau menggarap ruang yang mengarah ke instalasi . Kemungkinan seperti itu terbuka karena karya instalasi bisa saja dicipta dengan pendekatan formal, simbolis, ekspresif atau kombinasi dari dua atau ke tiganya sekaligus. Selanjutnya, pada kerja studio SM 411, mahasiswa melakukan pendalaman atas penemuannya pada tahap eksplorasi. Waktu pendalaman selama satu semester itu, dimaksud untuk persiapan Tugas Akhir. Dalam tahap ini, mahasiswa telah mampu menyelaraskan antara konsep berkarya dan karyanya pada tingkat yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, mahasiswa siap memasuki Tugas Akhir dan bekerja secara mandiri.

Konsep pendidikan seni secara bertahap itu juga sejalan dengan teori proses kreatif. Dalam psikologi, kreativitas dilihat sebagi kumpulan berbagai kemampuan yang berbeda.
Kemampuan itu meliputi tiga daya yang juga berjenjang yaitu kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan lancar (fluency), kemampuan untuk bersikap luwes (flexibility) dan kemampuan menghasilkan keaslian (originality) . Ke tiga kemampuan itu, jika disejajarkan dengan tahap-tahap kerja studio, menjadi tahap pengenalan - kelancaran, tahap pencarian - keluwesan dan tahap pendalaman- keaslian

Lukisan Bewarna

Penggunaan Unsur-unsur seni diterapkan dalam karya ini.
POP ART

Pop art is a visual art movement that emerged in the mid 1950s in Britain and in parallel in the late 1950s in the United States. The coinage of the term Pop Art is often credited to British art critic/curator, Lawrence Alloway in an essay titled The Arts and the Mass Media, although the term he uses is "popular mass culture" Nevertheless, Alloway was one of the leading critics to defend mass culture and Pop Art as a legitimate art form. Pop art is one of the major art movements of the twentieth century. Characterized by themes and techniques drawn from popular mass culture, such as advertising and comic books, pop art is widely interpreted as either a reaction to the then-dominant ideas of abstract expressionism or an expansion upon them. Pop art, like pop music, aimed to employ images of popular as opposed to elitist culture in art, emphasizing the banal or kitschy elements of any given culture. It has also been defined by the artists' use of mechanical means of reproduction or rendering techniques that downplay the expressive hand of the artist. Pop art at times targeted a broad audience and often claimed to do so.

Much of pop art is considered very academic, as the unconventional organizational practices that are often used make it difficult for some to comprehend. Pop art and minimalism are considered to be the last modern art movements and thus the precursors to postmodern art, or some of the earliest examples of postmodern art themselves.

Apa Itu Seni?

What Is Visual Art?

The visual arts are those creations we can look at, such as a drawing or a painting. Here is a partial list:

# drawing
# painting
# sculpture
# architecture
# photography
# film
# printmaking

And the decorative arts of

# ceramics
# furniture and interior design
# jewelry making
# metal crafting
# wood working

Any one of these disciplines is a type of visual art.
This is the simple explanation. You can stop reading right here, confident that you know what the visual arts are. Or you can keep reading and get a bit of background on that often-abused phrase "The Arts".

"The Arts", as a term, has an interesting history. During the Middle Ages, The Arts were very scholarly, limited to seven in number and did not involve creating anything at which people looked. They were:

* grammar
* rhetoric
* dialectic logic
* arithmetic
* geometry
* astronomy
* music

To further confuse matters, these seven Arts were known as the Fine Arts, in order to distinguish them from the "Useful Arts". Why? Only "fine" people - those who didn't do manual labor - studied them. (Presumably, the Useful Arts people were too busy being useful to have need of an education.)

At some point in the ensuing centuries, people realized there was a difference between a science and an art. The phrase Fine Arts came to mean anything that had been created to please the senses. After losing the sciences, the list now included music, dance, opera and literature, as well as what we normally think of as "art": painting, sculpture, architecture and the decorative arts.

That list of Fine Arts got a little long, didn't it? Apparently others thought so, too, because during the 20th-century we started to split the Fine Arts up into Visual Arts (painting, sculpture, etc.), Auditory Arts (music, drama, spoken literature) and Performance Arts (which can be either visual, auditory or a combination of the two - but are performed).

Within the world of the visual arts, people still make distinctions between "Fine" art and everything else - and it gets really confusing, at times.For instance, we'll talk about painting and sculpture, and automatically classify these as Fine Arts. The decorative arts, which are, sometimes, of a finer nature and craftsmanship than Fine arts, are not called "Fine".

Additionally, visual artists sometimes refer to themselves (or are referred to, by others) as fine artists, as opposed to commercial artists. But! Some commercial art is really wonderful - "Fine".And, since an artist needs to sell art in order to remain a working artist (unless his or her grandfather invented, say, Velcro, and he or she exists off a trust fund or two), a strong argument could be made that most art is commercial.

It would really simplify matters if we could all just stick with visual, auditory, performance or literary - when we speak of The Arts - and eliminate "Fine" altogether. Substitute instead the words "good" and "bad", with the huge understanding that 6.3 billion people are going to have 6.3 billion different opinions on that which constitutes each. Life, however, will never be that simple - much less Art.

GARISAN Dalam unsur-unsur Seni

Elemen Seni Visual

Unsur-Unsur Seni

Garisan
Jalinan
Rupa
Bentuk
Ruang
Warna

Garisan
Garisan adalah salah satu elemen seni reka. Ia adalah kesan titik-titik yang berlanjutan dan bertindak sebagai titik yang bergerak, dihasilkan menggunakan alat atau media seni lukis. Garisan terdapat dimana-mana sahaja samada yang terhasil secara semulajadi atau dihasilkan oleh manusia. Garisan mempunyai pelbagai jenis sifat dan identiti yang tersendiri serta memberi pengertian yang berbeza-beza. Jenis-jenis garisan ini juga merujuk kepada sifat-sifat fizikal sesuatu garisan itu seperti kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, terang, gelap, tebal, putus dan sebagainya. Garisan juga mampu menyatakan sesuatu idea atau perasaan. Ia boleh bersifat statik atau aktif. Garisan menjelaskan secara visual sesuatu objek.Aplikasi pelbagai jenis garisan yang bersesuaian dapat mencipta rupa, jalinan, ton dan corak serta menimbulkan bentuk, ruang dan pergerakan.


Aliran-Aliran dalam seni visual

Aliran-aliran dalam seni visual

AliranNaturalisme
Naturalisme merupakan corak atau aliran dalam seni rupa yang berusaha melukiskan sesuatu objek sesuai dengan alam (nature). Objek yang digambarkan diungkapkan seperti mata melihat. Untuk memberikan kesan mirip diusahakan bentuk yang persis, ini ertinya , keseimbangan, perspektf, pewarnaan dan lainnya diusahakan setepat mungkin sesuai mata kita melihat.

Aliran Romantisme

Romantisme Lukisan aliran romantisme merupakan aliran ini berusaha membangkitkan kenangan romantis dan keindahan di setiap objeknya. Pemandangan alam adalah objek yang sering diambil sebagai latar belakang lukisan.Romantisme dirintis oleh pelukis-pelukis pada zaman penjajahan Belanda dan ditularkan kepada pelukis pribumi untuk tujuan koleksi dan galeri di zaman kolonial. Romantisme merupakan corak dalam seni rupa yang berusaha menampilkan hal-hal yang fantastik, irrasional, indah dan abstrak. Aliran ini melukiskan cerita-cerita romantis tentang tragedi yang dahsyat, kejadian dramatis yang biasa ditampilkan dalam cerita romah. Penggambaran objeknya lebih sedikit dari kenyataan, warna yang lebih meriah, gerakan yang lebih lincah, perwira yang lebih gagah, wanita yang lebih cantik dan sebagainya.

Aliran Kiubisme

Adalah aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu. Prinsip dasar yang umum pada kubisme iaitu menggambarkan bentuk objek dengan cara memotong, distorsi, overlap, penyederhanaan, transparansi, deformasi, menyusun dan aneka tampak. Gerakan ini dimulai pada media lukisan dan patung melalui pendekatannya masing-masing. Bentuk- bentuk karyanya menggunakan bentuk geometri (segitiga, segiempat, kubus,lingkaran). Seniman kubisme sering menggunakan teknik kolaj, misalnya menampalkan potongan kertas surat khabar, gambar poster.

Aliran Realisme

Realisme di dalam seni rupa bererti usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan interpretasi tertentu. Maknanya,kita dapat mengacu kepada usaha dalam seni rupa untuk memperlihatkan kebenaran tanpa menyembunyikan hal yang buruk.
Selain daripada itu, realisme juga adalah suatu aliran yang mempunyai kecenderungan melukiskan segala sesuatu bahan atau persekitaran tanpa berusaha mengidealisasi alam, memperbaiki ataupun menyempurnakannya.

Jenis-jenis warna


Jenis-jenis warna dalam Seni Visual

Cat Air

Bahan warna dalam karya cat air ialah pewarna dalam bentuk kek atau tiub. Ia bersifat lut sinar, lembut dan boleh dibuat legap sekiranya cat air dari tiub. Cat air akan menjadi tebal sekiranya disapu berlapis-lapis. Bahantara yang digunakan ialah air. Kertas yang digunakan ialah kertas cat air. Berus yang sesuai digunakan untuk karya cat air ialah jenis lembut dan beraiz antara 000 hingga 14. Palet juga diperlukan untuk membancuh warna. Sebuah bekas seperti gelas atau botol yang bermulut lebar diperlukan untuk mengisi air bersih dan untuk mencuci berus.


Cat Poster

Cat poster boleh didapati dalam tiub atau botol. Ia mengandungi pengilat larut air dan bersifat legap. Bahantara yang digunakan ialah air. Berus yang digunakan untuk berkarya menggunakan cat poster ialah jenis lembut dan keras. Manakala kertas daripada jenis ‘cartridge’ yang tebal dan berpermukaan licin digunakan. Air yang bersih diperlukan untuk menghasilkan campuran warna.


Cat Tempera

Bahan warna berbentuk serbuk atau perekat dalam tiub yand=g sedia proses. Ia mengandungi bahan pengilat seperti kuning telur atau gam cecair. Untuk menghasilkan karya menggunakan cat tempera, alat dan bahan yang digunakan ialah berus jenis lembut atau keras, kertas tebal, kain kanvas atau papan. Biasanya teknik yang diaplikasikan ialah disapu mengikut lapisan yang nipis, jalur sapuan diselang-selikan supaya kesan warna rata dan licin.


Cat Minyak

Cat minyak telah diperoleh dalam bentuk tiup. Bahantara untuk menggunakan cat minyak ialah turpetine. Bahan pengilat yang boleh digunakan ialah minyak linsid, minyak poppy atau minyak kacang. Berus yang digunakan adalah jenis lembut dan keras, pisau palet, kekuda, kanvas, papan, kayu playwood dan kadbod. Teknik yang diaplikasikan ialah teknik lipasto, glazing, cat tepat atau hardedge, titik scumbling atau teknik melembut.

Lukisan menggunakan Grafik

Lukisan pensil


Lukisan pensil

Amron Omar, satu lagi nama yang tidak asing dalam dunia seni tanahair...beliau yang terkenal dengan karya-karya figura yang realistik dan hebat...melanjutkan pengajian di Institut Teknologi Mara, Amron Omar merupakan salah seorang pelukis figura yang terbaik di asia...kebanyakan karya-karya beliau menggunaka bahan cat minyak di atas permukaan kanvas.


Abdullah Ariff was born in Penang in 1904. He was a self-taught artist and was an art teacher at the Anglo-Chinese School,Penang (presently known as Methodist Boy's School). In the 1920s, there was no local art group and the only organised art group at that time consisted of expatriate Europeans (mostly English housewives ) who called themselves the " Penang Impressionists ". Asians were not allowed to join the exclusive group which was a reflection of the prevailing colonialistic imperialism then. However Abdullah Ariff was admitted into the group in the mid-30s because his services as an art instructor were needed. The " Penang Impressionists " disbanded before the beginning of the 2nd World War, never to be reformed.

Abdullah Ariff was acknowledged with Yong Mun Sen, as a pioneer of watercolour painting in Malaysia. He was especially well-known for his meticulous masterful handling of the medium. Compared to Mun Sen, his works are more 'European' in outlook and approach, and his paintings appear to have more crowded details. A dedicated teacher, he was well-respected amongst the artistic community in the northern states.

There was a break in his stay in Penang as he went to Kuala Lumpur in 1945 to work as a cartoonist for The Straits Echo. He returned to Penang in 1947 and became active in politics and was a committee member of UMNO. In 1955, he served as a city councillor and had the rare distinction of having a road in Penang named after him ( Jalan Abdullah Ariff ), an honour that no other artist in Malaysia has been accorded since. In 1955, he established the Ariff Advertising Agency.

In 1954, he held one-man shows at North Carolina, and the Mint Museum of Art at Charlotte, New York, U.S.A. In 1955, he participated in the "United Society of Artists" group exhibition at the galleries of the Royal Society of British Artists, London. There, he was elected to Fellowship of the Royal Society of Art (F.R.S.A.) England.

In 1956, he was invited to take part in "Le Salon" of the Society of French Artist at the galleries at Grand Palai des Champs-Elysees, France.

In 1957,one of his paintings was chosen as a personal gift to be presented to Tungku Abdul Rahman,Malaysia's first Prime Minister on the occasion of the Merdeka (Independence) celebrations.

Abdullah Ariff passed away in 1962, leaving behind a legacy of excellent watercolour paintings. According to one of his ex-student, Tan Lye Hoe, Abdullah Ariff's philosophy of art is "Art knows no barriers"
CREATIVE DRAWING

Creative Drawing
Drawing is often relegated to the planning and sketching phase of a painting, where its charms are covered up with another artform. But it can be very rewarding in its own right. There are a number of drawing techniques you can practice to improve your skills, but if you remember your school art classes, some of these can be a little boring. The creative part of practicing is engaging your imagination and making it fun for yourself.

Hatching and cross-hatching
The precise shading that hatching techniques produce are often used in pen/ink drawings like political cartoons and strip comics. Hatching is the drawing of many parallel lines close together, while cross-hatching is overlaying one set of parallel hatching with a set in the opposite direction. Choose a subject with plenty of shadow and practice these techniques by drawing only the dark areas using hatching lines of various distances about for light to medium shadows, and cross hatching for the very dark areas. Try to avoid drawing an outline so that you have to rely on translating the shadows that you see into a two-dimensional reproduction.

Shading
Pencil shading is more commonly used than hatching because far more tones can be produced by varying the softness and pressure of the pencil and the number of layers of shading. It is less precise than hatching and can be modified and manipulated more easily, and errors are easier to hide or erase. Practice shading by choosing a subject with plenty of curves, and light it strongly from one side.

Negative space
Another useful perspective to practice is viewing and capturing a subject purely in terms of the background space around it. Choose a subject such as a piece of furniture and place it against a contrasting wall. Block in the shapes of the wall where the items is “not”.


Different angles and perspectives
We can get too set in drawing a subject from the same angle. For example, choosing a cup to practice an elliptical shape and curved shading. How about turning the cup on its side or upside down? Choose a view of an object that is not usual so that you’re drawing less from your brain’s set knowledge and understanding of that item and forcing yourself to study and draw what you see.

Maksud Lukisan

Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan meletakkan pewarna "pigmen" cair dalam pelarut (atau medium) dan agen pengikat (lem) kepada permukaan (penyangga) seperti kertas, kanvas atau dinding. Ini dilakukan oleh seorang pelukis; definisi ini digunakan terutamanya jika ia merupakan karyanya. Manusia telah melukis selama 6 kali lebih lama berbanding penggunaan tulisan. Sebagai contoh lukisan-lukisan yang berada di gua-gua tempat tinggal manusia pra sejarah.

Torrance (dalam Penick,1988:7) mengemukakan: ” Creativity is a process of becoming sensitive to problems, deficiencies, knoeledge, missing elements, disharmonies, identifying the difficulties; searching for solution, making guesses, or formulating hypotheses and possibly modifying them and retesting them; finally communicating the results.”Oleh itu, terdapat 7 tahap dalam proses kreatif iaitu indentity, vision, intent, insight, Engieneering, biulding dan using. Tahap ini saling bergantungan antara satu sama lain. Kreativiti bukanlah kata-kata mutiara yang eksklusif untuk sesuatu yang asing bagi manusia, kreativiti justeru merupakan suatu sisi dari manusia yang menandai “manusianya” seorang manusia. Kerana dengan kreativiti inilah maka manusia dapat berada pada kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti sekarang ini.

Tahap-tahap proses Kreatif.


Bertrand Russel (Gilhooly, 1982) menyatakan bahwa proses berpikir, termasuk berpikir kreatif, lebih bersifat bersifat instinktif, sama halnya dengan proses pencernaan. Dia menggambarkan bagaimana dia berhadapan dengan persoalannya kemudian mencari informasi yang relevan kemudian dia tinggalkan untuk mengurus persoalan lain, lalu sejalan dengan bergulirnya waktu dan keberuntungan dia menemukan jawaban persoalnnya. Russel seolah memandang proses kreatif berjalan tanpa langkah yang jelas, seolah datang secara tiba-tiba, secara otomatis.

Tidak sedikir para pemikir yang kurang lebih berpandangan sama dengan pandangan Russel di atas. Namun tentu saja orang tak akan pernah berhenti untuk mencari dan mencari keteraturan atau pola-pola yang mungkin dilalui seseorang dalam proses berpikir kreatif. Ini, dengan harapan bahawa di kemudian hari keterampilan berpikir kreatif dapat dikembangkan secara rasional tanpa menunggu datangnya anugerah untuk munculnya manusia-manusia kreatif. Graham Wallas setelah melihat pengalaman Henry Poincare dalam menemukan persamaan Fuchsian atau Kekule dalam proses menemukan struktur molekul benzena atau para pemikir lain, juga atas pengalaman dirinya sendiri melihat adanya pola teratur yang terjadi pada seseorang manakala dia melakukan pemikiran-pemikiran kreatif. Wallas mengungkapkan gagasan dalam buku “ The art of Though” bahawa proses pemecahan masalah (berpikir) kreatif melalui empat langkah pokok, yakni: tahap preparation), tahap inkubasi (incubation), tahap illuminasi (illumination, dan tahap verifikasi (verification).

Tahap-tahap proses Kreatif.


Bertrand Russel (Gilhooly, 1982) menyatakan bahwa proses berpikir, termasuk berpikir kreatif, lebih bersifat bersifat instinktif, sama halnya dengan proses pencernaan. Dia menggambarkan bagaimana dia berhadapan dengan persoalannya kemudian mencari informasi yang relevan kemudian dia tinggalkan untuk mengurus persoalan lain, lalu sejalan dengan bergulirnya waktu dan keberuntungan dia menemukan jawaban persoalnnya. Russel seolah memandang proses kreatif berjalan tanpa langkah yang jelas, seolah datang secara tiba-tiba, secara otomatis.

Tidak sedikir para pemikir yang kurang lebih berpandangan sama dengan pandangan Russel di atas. Namun tentu saja orang tak akan pernah berhenti untuk mencari dan mencari keteraturan atau pola-pola yang mungkin dilalui seseorang dalam proses berpikir kreatif. Ini, dengan harapan bahawa di kemudian hari keterampilan berpikir kreatif dapat dikembangkan secara rasional tanpa menunggu datangnya anugerah untuk munculnya manusia-manusia kreatif. Graham Wallas setelah melihat pengalaman Henry Poincare dalam menemukan persamaan Fuchsian atau Kekule dalam proses menemukan struktur molekul benzena atau para pemikir lain, juga atas pengalaman dirinya sendiri melihat adanya pola teratur yang terjadi pada seseorang manakala dia melakukan pemikiran-pemikiran kreatif. Wallas mengungkapkan gagasan dalam buku “ The art of Though” bahawa proses pemecahan masalah (berpikir) kreatif melalui empat langkah pokok, yakni: tahap preparation), tahap inkubasi (incubation), tahap illuminasi (illumination, dan tahap verifikasi (verification).

g

g